Kính-Thưa

Quý-Vị Lãnh-Đạo Tinh-Thần, Qúy Bậc Trưởng-Thượng, Thân-Hào Nhân-Sĩ, 

Quý Tổ-Chức Cộng-Đồng, Quý Hội-Đoàn, Đồng-Hương, Thân-Hữu, 

Quý Cô Chú Bác Anh Chị và Cử-Tri Khu-Vực 5

Kính-Thưa Quý-Vị,

Chúng-tôi, Nguyễn-Lê Hạnh-Giao, Giám-Đốc Chương-Trình Phát-Thanh San José Có Gì Lạ là Ứng-Cử Viên người Mỹ gốc Việt duy-nhất cho chức-vụ Nghị-viên Khu-vực 5, Thành-phố San José.

Cả Gần nửa thế-kỷ nay, từ khi Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-Nạn đến định-cư tại San José, cử-tri gốc Á-Châu và đặc-biệt là cư-dân gốc Việt-Nam trong Khu-vực 5, chưa từng được góp tiếng nói, chưa từng được lắng nghe.

Cũng chính vì điểm này, Cộng-Đồng chúng-ta đã không được đối xử công-bằng như người dân bản- xứ và các cộng-đồng thuộc nhiều sắc-dân khác tại đây.

Hơn thế nữa, các khu trung-tâm thương-mại tại khu-vực 5 bị bỏ hoang, không ai chăm-sóc. Tình-trạng mất vệ-sinh, thiếu trật-tự, không an-toàn và tràn ngập người vô gia-cư tự-do cắm lều, làm ô-uế… điêu-tàn các khu-phố… Điều cần lưu-tâm của khu-vực 5 là trộm-cướp, băng-đảng khét tiếng trong thành-phố của chúng-ta.

Kính-thưa Quý-Vị,

Những vị tiền-nhiệm trong Khu-vực 5 đã bất-lực, không bỏ công-sức, không nỗ-lực, không dốc hết lòng để tìm ra giải-pháp cho những vấn-nạn trầm-trọng này trong Khu-vực 5 của chúng-ta từ hằng cả nửa thế-kỷ nay.

Đã đến lúc Cộng-Đồng chúng-ta phải mạnh-dạn đứng lên nhận-lãnh trách-nhiệm, dấn-thân phục-vụ Cộng-Đồng mình và những Cộng-Đồng khác trong Khu-vực 5. Đặc-biệt là qua tiến-trình tái phân-chia ranh-giới trong thành-phố, Cộng-Đồng chúng-ta và các Cộng-Đồng gốc Á-Châu trong Khu-vực 4, 5, 7 và 8 đã không có tiếng nói đại-diện trong Hội-Đồng Thành-Phố và chúng-ta đã suýt bị phân-tán mỏng.

Gần đây nhất, Hội-Đồng Thành-Phố San José đã cho tiến-hành việc điều-nghiên vấn-đề nới rộng quyền đi bầu trong thành-phố cho các cư-dân không có quốc-tịch. Lại một lần nữa, cử-tri gốc Á-châu và đặc-biệt là gốc Việt-Nam đã không có tiếng nói trong vấn-đề quan-trọng này.

Cá-nhân chúng-tôi, Nguyễn-Lê Hạnh-Giao, xin được xung-phong ra ứng-cử cho chức-vụ Nghi-viên Khu-vực 5 để:

  • Bảo-vệ quyền-lợi của cư-dân gốc Á-Châu và Việt-Nam trong Khu-vực 5
  • Góp tiếng trong Hội-Đồng Thành-phố San José trong mọi quyết-định.
  • Cộng-Đồng chúng-ta phải có được tiếng nói như các Cộng-Đồng Bạn đang có.
  • Mang lạị sự an-ninh và phồn-thịnh cho phố-xá và các trung-tâm thương-mại trong Khu-vực 5
  • Mang lại sự đoàn-kết và hài-hòa giữa các sắc-dân trong Khu-vực 5
  • Cùng chung-sức giái-quyết tệ-trạng vô gia-cư

      Cùng chung-sức ngăn-ngừa tệ-trạng băng-đảng, trộm-cượp

 Kính-thưa Qúy-vị,

Cộng-Đồng người Việt-Nam chúng-ta chiếm trên dưới 10,000 người trong Khu-vực 5, nếu mỗi cử-tri gốc Việt dồn lá phiếu cho ứng-cử viên gốc Việt-Nam, Nguyễn Lê Hạnh-Giao vào ngày mùng 7 tháng 6, năm 2022, thì chắc-chắn giấc mơ của Cộng-Đồng là có được một dân-cử gốc Việt đại-diện trong Hội-Đồng Thành-Phố San José sẽ trở-thành hiện-thực.

Đó sẽ là chiến-thắng vẻ-vang không những của cả Cộng-Đồng người Việt-Nam chúng-ta khắp nơi trên thế-giới, mà còn là chiến-thắng chung của Cộng-Đồng người Việt chúng-ta tại San José và là chiến-thắng thuyết-phục đối với cử-tri trong Khu-vực 5.

Chân-thành cám-tạ và kính-gửi lời chào trân-trọng.

Nguyễn-Lê Hạnh-Giao

Ứng-Cử Nghị-Viên Khu-Vực 5, Thành-Phố San José