Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình

Nguyễn Khắc Bình (1931) ,  nguyên là một vị tướng Bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ông đảm trách Cấp bậc sau cùng trước thời điểm 30 tháng 4, 1975 với chức vụ Thiếu Tướng Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia. Ông xuất thân từ khóa đầu tiên ở trường Sĩ quan Trừ bị dưới thời Đệ Nhị Cộng-Hoà của miền Nam Việt Nam.

Thưa Cô Hạnh-Giao, 

Thưa Quý-vị Nhân-sĩ Đồng-hươmg Việt-Nam và 

Thưa Quý-vị cư-ngụ tại quận 5 thành-phố San José, 

 

Tôi là Nguyễn Khắc-Bình, hôm nay tôi rất danh-dự có được dịp phát-biểu vài lời về cô Hạnh-Giao.  Tôi đã có dịp quen biết cô Hạnh-Giao từ lâu.  Cô Hạnh-Giao đã sinh-hoạt rất tích-cực trong cộng-đồng San José, Việt, Mỹ, Mễ, đặc-biệt đã phục-vụ rất đắc-lực cho cư-dân tại quận 5.  Và đến hôm nay, tôi được biết đã có rất nhiều nhân-sĩ Việt-Nam tại San José và tại Bắc Cali đã nhiệt-tình ủng-hộ rất tích-cực ứng-cử viên Hạnh-Giao.  Và hôm nay đến lượt tôi, tôi xin phát-biểu phần ủng-hộ của tôi và tôi cũng xin quý-vị, chúng-ta cùng hợp-sức tích-cực hỗ-trợ ủng-hộ cô Hạnh-Giao để cô có dịp đại-diện chúng-ta trong hội-đồng thành-phố và đấu-tranh tích-cực cho quyền-lợi của chúng-ta, cho người cư-dân cư-ngụ tại San José này.  Tôi là Nguyễn Khắc-Bình, tôi xin hết lòng cảm-ơn tất-cả quý liệt-vị.